Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva velitele sboru za rok 2012

17. 11. 2013

 Zpráva velitele SDH Velká Lečice za rok 2012

 

Vážené hasičky, hasiči, milí hosté,

velmi rád bych vás přivítal na dnešní VVH SDH Velká Lečice.

 

Tímto bych chtěl velice poděkovat všem našim členům, kteří se podílejí na rozvoji a rozkvětu 

našeho sboru a hasičské myšlenky. Bez jejich šikovných rukou, píle a obětavosti bychom 

nedosáhli tak dobrých výsledků jak při soutěžích, tak i ve vybavení naší jednotky. 

 

Letos jsme se zúčastnili:

- okrskové soutěže v Malé Hraštici konané 5.5.2012, kde naše ženy získali pohár za 2. 

místo a muži pohár za místo 3.

- oslavy 110 let od založení SDH v Nových Dvorech konané 30.6.2012. Naše ženy se 

umístily na místě 2. a muži na místě 6.

- námětového cvičení ve Velké Hraštici konaného 7.7.2012, jehož cílem bylo dopravit 

vodu propojením stříkaček a cisteren do vzdálenosti cca 700m a které se bez větších 

komplikací povedlo.

- poháru velitele SDH Velká Hraštice konaného 28.7.2012, kde jsme skončili na 4. 

místě. Ženy se této soutěže neúčastnily.

- Soutěže koňských stříkaček konané v Senešnici 25.8.2012 u příležitosti 110. Výroči 

od založení sboru. Naše ženy se umístily na 2. místě a naši muži na místě 6.

- noční soutěže ve Velké Hraštici konané 8.9.2012, kde se naše ženy umístily na 4. 

místě a muži na krásném místě 9.

Poslední soutěž v letošním roce byla oslava 130 let od založení SDH v Kytíně konaná 

22.9.2012, kde naše ženy jako mužské družstvo získaly pohár za 2. místo a muži pohár za 

místo 3.

 

Zvláštní dík patří také našemu obětavému starostovi panu J. Němcovi, který nás ve spoustě 

věcí podporuje a není mu lhostejný stav a vybavení sboru natož zásahové jednotky, díky níž 

je zajištěna bezpečnost našich občanů. Koupí nového vozu AVIA a požární stříkačky PS-18 

se vybavenost a připravenost naší jednotky o mnoho zlepšila. Koupě vozu ani stříkačky by 

se nemohla uskutečnit bez finanční podpory obce. Velký dík patří panu Pavlu Liškovi 

staršímu, který se o nákup vozidla AVIA nejvíce zasloužil. Doufám, že přetrvá chuť a nadšení 

našich členů i občanů, kteří nás ve všem podporují. Jejich podpory je zapotřebí, aby se 

nadále rozvíjela a utvrzovala soudržnost občanů v naší obci konáním kulturních a 

společenských akcí např. pálení čarodějnic, kácení máje, brigád na zvelebení obce, na 

kterých se naši členové sboru nemalou měrou podílí.

 

Práce dobrovolných hasičů skýtá mnoho odpracovaných hodin doma i mimo svůj domov a 

proto bych tímto rád poděkoval jak členům, tak také našim rodinám  – a to hlavně  našim 

manželkám, družkám, či přítelkyním za jejich trpělivost a pochopení k naší vykonané práci, 

která je rovněž naším koníčkem.

 

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát vše nejlepší v novém roce 2013 a hlavně zdraví jak 

vám, tak vašim rodinám.

 

Ve Velké Lečici dne 5. ledna 2013.

Pavel Pouček v. r.