Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. členská schůze v roce 2013

17. 11. 2013

 4. členská schůze SDH Velká Lečice v roce 2013 - ZÁPIS

 - schůze konaná v pátek 8. 11. 2013 v hasičské zbrojnici od 19:00 hodin

 

Program:

1) Zahájení a přečtení programu

2) Informace ze shromáždění představitelů SDH na OSH Příbram 23.10.2013

3) Informace ze schůze 22. okrsku 31.10.2013

4) Naplánování účasti na VVH 22. okrsku

5) Naplánování VVH sboru

6) Náhradní termín „Posvícenské zábavy“ nebo pořádání jiné zábavy

7) Diskuse

8) Závěr

 

ad 2) Informace ze shromáždění představitelů SDH na OSH Příbram 23.10.2013

 

- JSDHO, které zasahovali při povodni v červnu 2013 nebo se podílely na odklízení povodňových škod, obdrží od kraje finanční prostředky.

- 62 JSDHO okresu Příbram celkem zasahovalo u povodní v 6/2013.

Přidělené finanční neinvestiční prostředky dle kategorie JPO:

JPO II: 168.800,- Kč

JPO III: 90.500,- Kč

JPO V: 66.000,- Kč

Jejich čerpání musí proběhnout do konce roku 2013 jako neinvestiční náklady.

- Termín okrskové soutěže se odvíjí od okresního kola, které bude probíhat již v 5/2014. Okrsková soutěž proto bude muset být již v 4/2014.

- Přijetí nového znění Občanského zákoníku poslaneckou sněmovnou a parlamentem ČR bude mít dopad také na SDH. Konkrétní dopady budou projednány na sjezdu SH ČMS v roce 2015.

- Akce „Prodej hasicího spreje SH-750“ prostřednictvím SDH. Doporučená prodejní cena spreje je 290,- Kč. Za každý prodaný sprej přísluší sboru z doporučené prodejní ceny 100,- Kč do pokladny.

- Na shromáždění představitelů SDH byla oceněna družstva za reprezentaci v krajské a republikové soutěži.

- Mění se kritéria pro hodnocení pořádání soutěží, kdy za každý SDH bude bodována pouze jedna místní soutěž. Cílem je přimět SDH, které nepřispívají k aktivitě okrsku, aby se zapojily o aktivity a soutěže pořádaly.

Místní soutěž ve Velké Lečici 2014 – budeme pořádat? Pokud ano, kdy atd.

- Pro umístění místní soutěže do kalendáře soutěží je třeba dodat na OSH termín soutěže včetně propozic nejpozději do 31.1.2014.

- Nově možnost nepoužívat přetlakový ventil při místní soutěži. Pro 22. okrsek používání přetlakového ventilu při místních soutěžích zůstává nadále POVINNÉ.

- Plk. Heinrich poděkoval za dlouhodobou spolupráci a rozloučil se – odchod do penze.

- Na shromáždění delegátů SDH byla malá účast – ve sborech je třeba určit jednoznačně delegáty a dohlížet na jejich účast na shromáždění představitelů SDH případně za ně zajistit náhradníka, pokud se zvolený delegát nemůže zúčastnit.

- Na VVH sborů je třeba odhlasovat rozpočet resp. plán čerpání finančních prostředků na každý kalendářní rok. Bez tohoto nelze uvolňovat finanční prostředky z pokladny SDH.

 

ad 3) Informace ze schůze 22. okrsku 31.10.2013

o Příprava VVH sborů 22. Okrsku

o Zpráva ze shromáždění představitelů SDH konaného dne 23.10.2013

o Různé

- Přijetí i odhlášení členů SDH je třeba projednat na VVH sboru a uvést v zápise.

- Soutěže žen „O pohár starosty OSH“ a soutěže mužů nad 35 let se účastní malý počet SDH. Je možné se přihlásit o organizaci soutěže. Účel – zvýšení účasti.

- Petr Kšána ml. připomněl nutnost evidence registračního listu kolektivu mladých hasičů. – Do 31.1.2014 předloží vedoucí kolektivů mladých hasičů.

- Námět na pozvání hejtmana středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka na VVH 22. okrsku.

- 9.11. od 8:00 do 13:00 hodin na HZS Příbram se koná schůze okrskových preventistů a testy na preventistu III. stupně.

- V březnu 2014 proběhne školení rozhodčích – každý SDH zajistit účast cca 5 svých členů. Jmenný seznam předložit nejpozději 4.1.2014 na VVH ve Velké Lečici starostovi 22. okrsku.

- Před okrskovou soutěží proběhne školení rozhodčích. Z každého sboru povinná účast cca 3 rozhodčích.

 

19.4.2014 – okrsková zábava na Nové Vsi pod Pleší, hraje Forte

 

25.1.2014 – hasičská zábava Malá Hraštice

 

15.2.2014 – hasičská zábava Nová Ves pod Pleší a Velká Hraštice = kolize termínů !!!

 

→ účast na plesech, na každém plesu by měl být někdo ze SDH

 

ad 4) Naplánování účasti na VVH 22. okrsku

 

7. 12. 2013 – Nová Ves pod Pleší, 16:00 hodin, restaurace Fantom,

J. Beran, R. Kadlec, P. Kadlecová, P. Pouček

 

14. 12. 2013 – Velká Hraštice, 18:00 hodin, restaurace U Petrášků,

J. Beran, R. Beran, M, Benda, P, Pouček

 

21. 12. 2013 – Malá Hraštice, 18:00 hodin, restaurace U Kapličky,

L. Havelka, M. Fouknerová, D. Brichtová, M. Benda

 

4. 1. 2014 – Velká Lečice, 18:00 hodin, restaurace Kocába,

 

Všichni povinně!

 

22. 2. 2014 – okrsková VVH, od 18:00 hodin, Nová Ves pod Pleší, konkrétní místo konání bude upřesněno na VVH ve Velké Lečici dne 4.1.2014.

 J. Beran, P. Pouček, L. Havelka, M. Fouknerová

 

ad 5) Naplánování VVH sboru

 

Sobota 4. 1. 2014, 18:00 hodin, restaurace Kocába,

 

Jídlo: guláš + chléb (nezapomenout na cibuli)

 

ad 6) Náhradní termín „Posvícenské zábavy“ nebo pořádání jiné zábavy

- vyhnout se kolizi s plesy okolních SDH a dalšími plesy v okolí

- zajištění kapely, stihne se to?

 

23.11. – zajištěna hudební skupina Rhytmic

 

J. Beran: Pozvánky + SMSky + Plakáty + vstupenky, povolení OÚ

 

Tombola: 2.000,- Kč z kasy – zajistí M. Benda + P. Kadlecová

+ knihy cca 30 ks do 400,- Kč (E. Nosková)

 

Zvaní: 16.11. odpoledne (po brigádě)

P. Pouček, L. Havelka, M. Fouknerová, J. Němec, M. Benda ?

 

Sponzoři + restaurace: P. Pouček

 

17.11. – brigáda dříví na vytopení sálu: J. Němec, P. Pouček, J. Beran, R. Beran, (R. Kadlec)

 

22.11. od 18:00 hod. příprava tomboly – P. Pouček, J. Beran, R. Beran, J. Němec, R. Kadlec?

 

ad 7) Diskuse

 

Soustředění – 29.11. až 1.12., podrobnosti viz email od M. Fouknerové z 8.11.

 

Brigáda – zazimování techniky + mytí komunikace u mostu – 16.11. od 9:00 hod.

Brigáda – kůly na sušák + oprava sušáku hadic, úprava + osvětlení skříní has. vozidla, údržba has. vozidla = termín operativně dle domluvy

 

Školení preventistů + přezkoušení na odbornost Preventista III. – HZS Příbram, 9.11. od 8 hod., za SDH Velká Lečice se zúčastní P. Pouček, J. Beran